KUMPULAN AKTIVIS MEDIA INDEPENDEN

KUMPULAN AKTIVIS MEDIA INDEPENDEN

Wednesday, October 8, 2014

Adakah Malaysia akan kembali ke dalam zaman Gelap?

Oleh Ahmad Mustapha Hassan

Walaupun kebanyakan negara-negara sedang bergerak ke hadapan dan cuba untuk mencapai status negara bermaklumat, liberal dan maju sepenuhnya, Malaysia hanya boleh dikatakan merosot. Ia surut ke dalam zaman Gelap. 

Takut kehilangan kuasa adalah sesuatu yang paling ditakuti oleh ahli politik dan parti-parti politik. Lebih-lebih lagi dengan Umno Baru / BN yang telah mentadbir (atau misgoverning) Malaysia selama lebih 50 tahun sejak merdeka. Kepada mereka apa-apa cara yang digunakan untuk tinggal di pejabat adalah permainan yang adil. Oleh itu tindakan mereka memberi tumpuan hanya dalam mengekalkan kuasa. 
 
Ia menolak gelung maklum balas yang melaporkan rasa tidak puas hati yang dirasai oleh rakyat. Ia telah membuat sendiri buta kepada apa yang berlaku di negara ini dengan meyakinkan dirinya bahawa segala-galanya adalah bekerja dengan baik. 
 
Ia hanya enggan mengakui bahawa perkara yang tidak berfungsi dengan baik pada semua dan demokrasi di negara ini sedang diganggu. Kisah era penjajah yang tuan British telah digunakan untuk menyekat perbezaan pendapat di negara ini telah disimpan dan diguna semula untuk menutup mulut yang berkeroncong di negara ini. 
 
Akta Keselamatan Dalam Negeri telah dimansuhkan seperti yang telah dijanjikan kerana itu era enakmen British untuk menyekat air pasang meningkat nasionalisme. Walau bagaimanapun satu lagi undang-undang era penjajah, Akta Hasutan, liberal telah digunakan untuk mencipta kesan yang sama. 
 
Oleh itu bermula perjalanan Malaysia ke dalam zaman Kegelapan. 
Malah parodi lucu halaman Internet di Facebook telah diisytiharkan sebagai hasutan dan orang yang dikatakan supaya berada di belakang parodi ini terletak di bawah bidang kuasa enakmen merosakkan ini. 
 
Seorang pensyarah undang-undang universiti yang telah memberikan pendapat profesional mengenai perkara-perkara berkaitan perlembagaan juga telah tertakluk kepada akta ini. Seorang ahli akademik adalah salah satu yang itu menyentuh ke dalam satu subjek dalam keseluruhannya supaya pelajarnya akan memahami topik yang sangat teliti dan membantu memupuk minda kritikal dan mereka digalakkan untuk bertanya soalan untuk mencari kebenaran atas apa-apa perkara di hadapan mereka. Itulah bagaimana mana-mana universiti ternama akan mengajar pelajarnya. Mereka tidak berada di sekolah rendah. 
 
Hasutan seperti yang dijelaskan di dalam kamus ialah "suatu tindakan menyalahi undang-undang menghasut penentangan terhadap kuasa yang sah dan yang cenderung untuk menyebabkan gangguan atau menggulingkan kerajaan". Pendapat profesional oleh seorang profesor undang-undang berkata adalah tidak suatu tindakan disempadani oleh makna di atas hasutan. Tetapi dia didakwa itu. 
 
Sebuah kerajaan yang enggan mendengar kritikan oleh rakyat adalah kerajaan autokratik dan tidak lagi sebuah kerajaan yang mengamalkan demokrasi. Gelung maklum balas adalah sangat penting untuk mana-mana kerajaan yang dipilih secara demokrasi. Ia adalah dari gelung ini bahawa kerajaan boleh menyesuaikan program dan dasar untuk memenuhi keperluan rakyat. Tanpa itu, semua agenda kerajaan mungkin tangen pesisir kepada keperluan rakyat. Dalam erti kata lain gelung akan meletakkan kerajaan dekat dengan rakyat dan tidak bercerai dari orang-orang yang mereka mentadbir. 
 
Tetapi sebaik sahaja kerajaan telah dipupuk sindrom ketakutan kepada rakyat melalui tindakan yang telah digunakan oleh rejim penjajah untuk menyekat perbezaan pendapat maka ia bererti bahawa kerajaan enggan memahami cabaran bahawa ia sedang menghadapi dan juga ia menolak negara ke belakang. Ini juga bermakna bahawa orang-orang akan dilucutkan maklumat bulat dan pengetahuan mengenai perkembangan di sekeliling mereka. Mereka akan tahu apa yang berlaku di sekeliling mereka kerana tiada saluran mana maklumat yang objektif dan benar boleh diperolehi. 
 
Tetapi hari ini adalah zaman internet. Oleh itu, adalah sukar bagi mana-mana kerajaan untuk menyekat maklumat daripada rakyat. Rakyat tidak akan membiarkan diri mereka digalakkan kembali seperti pada hari-hari tua. Undang-undang era penjajah boleh bekerja dalam tempoh yang imperialis tetapi tempoh itu telah pergi dan orang-orang tidak lagi buta kepada apa yang berlaku di negara ini. 
 
Enakmen menindas yang menyekat penduduk daripada mendengar dan mengetahui pandangan berbeza daripada kerajaan tidak ada tempat lebih-lebih lagi di dunia moden ini. Ia adalah hak rakyat untuk mempersoalkan kerajaan kerana ia adalah mereka yang meletakkan kerajaan ini berkuasa. 
 
Tindakan kerajaan dalam hanya mensasarkan pembangkang dan mereka yang mengkritik apa yang kerajaan lakukan atau tidak lakukan hanya menunjukkan sikap tidak bertoleransi yang diamalkan oleh pihak berkuasa. 
 
Menggunakan langkah-langkah yang menindas untuk mengekalkan kuasa tidak lagi bekerja sebagai rakyat adalah lebih bijak dan tahu apa hak-hak mereka adalah. 
 
UMNO Baru / BN, berhenti tindakan seperti monyet penjajah anda! 
Memansuhkan Akta seperti yang telah dijanjikan. 
 
Ahmad Mustapha Hassan adalah bekas setiausaha akhbar kepada Perdana Menteri kedua Tun Abdul Razak Hussein dan penulis buku, "The Unmaking Malaysia"
 
- See more at: http://bm.theantdaily.com

No comments:

Post a Comment