KUMPULAN AKTIVIS MEDIA INDEPENDEN

KUMPULAN AKTIVIS MEDIA INDEPENDEN

Saturday, September 18, 2010

Pinda Akta Mesin Cetak dan Penerbitan, gesa NUJM

Kesatuan Kebangsaan Wartawan Malaysia (NUJM) memandang serius terhadap kenyataan Kementerian Dalam Negeri (KDN) yang akan merangka garis panduan penerbitan baharu untuk memastikan pihak penerbit memahami tanggungjawab dan peranan mereka.

Timbalan Menteri Dalam Negeri, Lee Chee Leong dalam kenyataannya semalam antara lain menyebut, sesetengah akhbar menjadikan soal kaum dan agama sebagai asas perdebatan dan pertikaian yang dilihat telah mewujudkan suasana tidak tenteram dan meresahkan rakyat.

Chee Leong juga menyentuh terdapat kecenderungan sebilangan akhbar mensensasikan laporan berita, rencana dan surat-surat pembaca yang menyentuh isu sensitif tanpa mengira kesannya terhadap keselamatan dan ketenteraman awam.

Dalam perkara ini NUJM berpendapat, tidak menjadi kesalahan sekiranya penerbit atau akhbar tertentu menghurai dan memberitahu pembaca tentang keadaan sebenar sekiranya sesuatu perkara yang melibatkan agama, budaya dan tatatertib sesuatu kaum dan bangsa itu telah diganggu akibat perbuatan pihak yang tidak memahami sensitiviti sesuatu kaum itu sepenuhnya.

Adalah lebih sihat perkara yang walaupun dianggap dan diklasifikasikan sebagai sensitif diperjelaskan dan diperdebatkan dalam media dengan cara beretika daripada membiarkan rakyat mengambil tindakan sendiri kerana tidak mendapat gambaran jelas serta maklumat tepat mengenai sesuatu perkara itu. Kita mahu rakyat Malaysia peka, rasional dan berpengetahuan dan bukan sebaliknya.

Sudah sampai masanya kerajaan membenarkan media mengambil sikap lebih terbuka dan bebas mendebatkan sesuatu perkara walaupun sensitif untuk memberi kefahaman yang jelas kepada semua pihak terlibat. NUJM percaya hanya melalui proses seperti ini dapat melahirkan rakyat yang berpengetahuan dan menghargai perbezaan pendapat itu sebagai satu asas penting yang membolehkan negara mencapai kemajuan sejak 53 tahun mencapai kemerdekaan.

Kekayaan budaya yang dilahirkan daripada kepelbagaian bangsa, agama dan keturunan di negara ini tidak akan menuju ke satu tahap kemajuan menjelang 2020 sekiranya KDN terus menggunakan Akta Mesen Cetak dan Penerbitan 1984 (Akta 301) sebagai alasan untuk mengetatkan syarat-syarat penberbitan sehingga menyukarkan pihak media untuk menyalurkan maklumat sebenarnya kepada pembaca.

Kebebasan pembaca untuk berdebat dan memberi pandangan mengenai sesuatu isu tidak boleh disekat di akhbar-akhbar berikutan keterbukaan dan kebebasan mereka berbuat demikian di portal-portal dan akhbar online.

NUJM melihat sekatan atau garis panduan yang baharu yang bakal dirangka itu bukan sahaja menjadikan akhbar-akhbar yang dikawal oleh Akta tersebut sebagai tidak lagi relevan malah secara perlahan membunuh industri persuratkhabaran itu sendiri apabila ia tidak lagi menjadi bahan bacaan menarik yang boleh menjadi rujukan dan membina minda intelek rakyat.

Menggunakan isu sesuatu berita dan rencana itu boleh membawa kesan kepada keselamatan dan ketenteraman awam tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya oleh kerajaan hari ini sebagai syarat untuk mengetat dan mengawal penerbitan berita.

Dengan ini NUJM berpendapat sudah sampai masanya Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 itu dipinda supaya penerbit tidak perlu lagi memohon lesen penerbitan akhbar dan majalah.

NUJM berpendapat pihak yang mengancam ketetenteraman awam dan menjejas keharmonian rakyat menerusi penulisan dan penyiaran mereka mesti didakwa di bawah undang-undang sedia ada bagi membolehkan mereka membuat pembelaan diri di mahkamah.

*Kenyataan oleh Norila Daud selaku Presiden NUJM (Kesatuan Kebangsaan Wartawan Malaysia) pada 16 September 2010.

No comments:

Post a Comment